Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Określ kopia tabeli lub kwerendy (SQL Server Kreator importu i eksportu)

Użyj określić kopia tabeli lub kwerendy strona, aby określić sposób kopiowania danych. Za pomocą interfejs graficznego wybierz istniejące obiekty bazy danych chcesz skopiować lub języka Transact-SQL umożliwia tworzenie bardziej złożonych kwerend.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kreatora, zobacz Przenoszenie danych przy użyciu programu SQL Server Kreator importu i eksportu. Aby poznać opcje uruchamiania kreatora, jak również uprawnień wymaganych do uruchomienia Kreatora pomyślnie, zobacz Jak: Uruchamianie kreatora importu i eksportu programu SQL Server.

Celem programu SQL Server Kreatora importu i eksportu jest kopiowanie danych ze źródło do obiekt docelowy. Kreator może również utworzyć obiekt docelowy bazy danych i obiekt docelowy tabel dla Ciebie. Jednak jeśli kopiowanie wielu baz danych lub tabel lub innych rodzajów obiektów bazy danych, należy zamiast używać Kreatora kopiowania baz danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Za pomocą Kreatora kopiowania baz danych.

Kopiowanie danych z tabel lub widoków

Kopiować pól z wybranego źródła tabele i widoki do określonego obiekt docelowy lub miejsca docelowe za pomocą Wybierz źródło tabele i widoki okno dialogowe. Użyj tej opcji, jeśli chcesz skopiować wszystkie dane w źródło bez filtrowania lub kolejność rekordów.

Podczas korzystania z .NET Framework dostawca danych, aby połączyć dane źródło, skopiować dane z tabel lub widoków opcji mogą być niedostępne. Ta opcja jest dostępna tylko dla tych dostawców, które mają sekcji ProviderDescription w pliku ProviderDescriptors.xml. Każda sekcja ProviderDescription zawiera informacje wymagane do pobierania metadane z odpowiedniego dostawca. Domyślnie plik ProviderDescriptors.xml zawiera sekcja ProviderDescription dla następujących dostawców:

  • System.Data.SqlClient

  • Element System.Data.OracleClient

  • System.Data.OLEDB

  • System.Data.ODBC

Aby skopiować dane z tabel lub widoków opcji dostępnych dla dodatkowych dostawców, stron trzecich można dodać sekcje ProviderDescriptor do pliku ProviderDescriptors.xml. Domyślnie ten plik jest <dysku>: \Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\ProviderDescriptors. Aby przejrzeć wymagania sekcji ProviderDescriptor, zobacz plik schematu ProviderDescriptors.xsd, domyślnie w folderze ProviderDescriptors.xml pliku.

Napisać kwerendę, aby określić dane do przetransferowania

Tworzenie instrukcji SQL, aby wiersze pobrać za pomocą Podaj kwerendę źródłową okno dialogowe. Użyj tej opcji, jeśli chcesz zmodyfikować lub ograniczyć źródło danych podczas operacji kopiowania. Tylko wiersze spełniające kryteria wyboru są dostępne do kopiowania.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: