Błąd: serwer sieci Web nie mógł znaleźć żądanego zasobu

 

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

Ze względu na zagadnienia dotyczące zabezpieczeń serwer IIS zwraca błąd ogólny.

Jedną z możliwych przyczyn jest to konfiguracja zabezpieczeń serwera. Usługi IIS 6.0 i starsze wersje używane programu dodatkowego, znane jako narzędzia URLScan, aby odfiltrować żądań podejrzanych i związanej z nieprawidłowo utworzonym. Usługi IIS 7.0 ma wbudowane filtrowania żądań, w tym samym celu. W obu przypadkach filtrowania żądań nadmiernie restrykcyjne można zapobiec Visual Studio debugowania serwera.

Istnieje wiele możliwych przyczyn tego błędu. Niektóre z najczęstszych przyczyn to problem z instalacji usług IIS lub konfiguracji, konfiguracja witryny sieci web lub uprawnienia w systemie plików. Możesz próbować dostępu do zasobu za pomocą przeglądarki. W zależności od konfiguracji usług IIS trzeba używać przeglądarki sieci lokalnej na serwerze lub sprawdzić dziennik błędów programu IIS, aby uzyskać szczegółowy komunikat o błędzie.

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z usług IIS, zobacz programu IIS, zarządzania i administracji.

Narzędzie UrlScan Security Tool
Błąd: serwer sieci Web został zablokowany i blokuje zlecenie DEBUG

Pokaż: