Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Rozwiązywanie problemów dotyczących błędów HTTP

Ta sekcja zawiera informacje o przyczyny i rozwiązania dla błędów HTTP, które jest najbardziej prawdopodobne w Reporting Services instalacji.

Jeśli program Internet Explorer zwraca "nie można odnaleźć strony sieci Web" Błąd HTTP 400 lub baza danych serwera raportów może nie być skonfigurowana lub jest niedostępny. Użyj Reporting Services skonfigurowane narzędzie Konfiguracja bazy danych sprawdź. Use the Services console application in Administrator Tools to verify the SQL Server Aparat baz danych instance is started.

HTTP 401 i błędy HTTP 500 może wystąpić, jeśli istnieją sprzeczne ustawienia uwierzytelnianie w serwer raportów plik Web.config i plik RSReportServer.config. Aby był zgodny, ustawienia powinny być dostosowane w następujący sposób:

RSReportServer.config

Pliku Web.config dla serwera raportowania

RSWindows *

Uwierzytelnianie = "Windows"

niestandardowe

Uwierzytelnianie = "Formularze"

Kiedy te ustawienia nie są zgodne (na przykład, jeśli RSWindows * i formularze są określone dla tego samego serwer raportów), wystąpi błąd HTTP. Zwracany jest błąd będzie się różnić w zależności od tego, czy wniosek został uwierzytelniony przed wykryto niezgodność. HTTP 401 jest zwracana, jeśli żądania uwierzytelnianie pierwszy; HTTP 500 jest zwracana, jeśli początkowo pomyślnym zainicjowaniu uwierzytelnianie, a następnie wykryto niezgodność.

Jeśli po zmodyfikowaniu ustawień uwierzytelnianie albo błąd HTTP, sprawdź poprawnie zaktualizowane oba pliki i ustawienia są wyrównywane do tego samego dostawca uwierzytelnianie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie uwierzytelniania w usługach raportowania.

HTTP 503 mogą wystąpić błędy podczas przetwarzania raportu lub przy pierwszym uzyskaniu dostępu serwer raportów:

 • Jeśli serwer raportów jest pod ciśnieniem pamięci wysokiej, serwer raportów odmówi nowe żądania, dopóki bieżąca domena aplikacji jest zwalniany i nowego wystąpienia. Podczas żądania zostaną odrzucone, otrzymujesz błędy HTTP 503. Taka sytuacja będzie się powtarzał, należy wykonać jedną z następujących czynności: dodać więcej pamięci, przenieść instalację serwer raportów do komputera, który ma więcej pamięci lub zmienić ustawienia konfiguracja pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu ustawień konfiguracja, zobacz Konfigurowanie pamięci dostępnej dla aplikacji serwera raportu.

 • Błędy HTTP 503 występujące po pierwszym otwarciu Menedżer raportów lub access serwer raportów, należy przejrzeć HTTP.SYS pliku dziennika, aby uzyskać informacje, co jest przyczyną błędu. Domyślnie HTTP.Nie włączono rejestrowanie SYS. Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby włączyć rejestrowanie na komputerze.

Jak włączyć protokół HTTP.Rejestrowanie SYS

 1. Skopiuj następujące wiersze do pliku tekstowego

  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters]
  "EnableErrorLogging"=dword:00000001
  "ErrorLogFileTruncateSize"=dword:001e8480
  "ErrorLoggingDir"="\\systemroot\\System32\\Logfiles"
  
  
 2. Zapisz plik na pulpicie jako plik .reg.

 3. Kliknij dwukrotnie plik, aby zastosować ustawienia rejestru.

 4. Uruchom ponownie usługa HTTP:

  1. Otwórz okno wiersza polecenia. Jeśli używasz Windows Vista, Otwórz okno za pomocą Uruchom jako administrator uprawnienia.

  2. Type net stop http.

  3. Zatrzymanie usługa HTTP spowoduje, że inne usługa zależne również zatrzymać. Aby kontynuować, należy potwierdzić akcja.

  4. Type net start http.

 5. Ping usługa sieci Web serwera raportów do wysłania żądania HTTP.SYS i generuje błąd HTTP 503. Ping usługa sieci Web, otwarte okna przeglądarki i wpisz adres http://<nazwa serwera>/ReportServer w adres URL.

 6. Otwórz plik dziennika w edytorze tekstu, aby wyświetlić pozycje. Domyślnie plik dziennika znajduje się w % windir%\system32\LogFiles.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: