Metoda SqlPipe.Send — (SqlDataRecord)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Wysyła pojedynczy wiersz zestawu wyników bezpośrednio do klienta lub bieżącego użytkownika danych wyjściowych.

Przestrzeń nazw:   Microsoft.SqlServer.Server
Zestaw:  System.Data (w System.Data.dll)

public void Send(
	SqlDataRecord record
)

Parametry

record
Type: Microsoft.SqlServer.Server.SqlDataRecord

Wysłać do klienta, zestaw wyników pojedynczy wiersz: SqlDataRecord obiektu.

Exception Condition
ArgumentNullException

record Jest null.

.NET Framework
Dostępne od 2.0
Powrót do początku
Pokaż: