Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudPageBlob Constructor (CloudBlob)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the CloudPageBlob class based on an existing CloudBlob object.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim cloudBlob As CloudBlob

Dim instance As New CloudPageBlob(cloudBlob)

public CloudPageBlob (
	CloudBlob cloudBlob
)

Parameters

cloudBlob

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.CloudBlob

An object of type CloudBlob.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

CloudPageBlob Class
CloudPageBlob Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Pokaż:
© 2015 Microsoft