EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableOperation.Insert Method

 

Updated: February 24, 2017

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsert(ITableEntity)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsert(ITableEntity, Boolean)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table.

Return to top
Pokaż: