Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableEntity Properties

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticDisableCompiledSerializers

Disables the ability to dynamically generate read and write lambdas at runtime. Setting this to false will clear out the static cache shared across all type instances that derive from TableEntity.

System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticDisablePropertyResolverCache

Gets or sets the status of the property resolver cache for the TableEntity.

System_CAPS_pubpropertyETag

Gets or sets the entity's ETag. Set this value to '*' in order to force an overwrite to an entity as part of an update operation.

System_CAPS_pubpropertyPartitionKey

Gets or sets the entity's partition key.

System_CAPS_pubpropertyRowKey

Gets or sets the entity's row key.

System_CAPS_pubpropertyTimestamp

Gets or sets the entity's timestamp.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft