Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableEntity Constructor

 

Returns a result segment containing a collection of blob items in the container.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodTableEntity()

Initializes a new instance of the TableEntity class.

System_CAPS_pubmethodTableEntity(String, String)

Initializes a new instance of the TableEntity class with the specified partition key and row key.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft