EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableEntity.ReadEntity Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
TableEntity.ReadEntity (IDictionary, OperationContext) Deserializes this TableEntity instance using the specified IDictionary of property names to EntityProperty data typed values.
TableEntity.ReadEntity (SerializationInfo, StreamingContext) Deserializes the entity using the specified serialization information.

Pokaż: