Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueryComparisons Class

 

Updated: May 15, 2014

Defines the set of comparison operators that may be used for constructing queries.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.QueryComparisons

public static class QueryComparisons

NameDescription
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticEqual

Represents the Equal operator.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticGreaterThan

Represents the Greater Than operator.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual

Represents the Greater Than or Equal operator.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticLessThan

Represents the Less Than operator.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticLessThanOrEqual

Represents the Less Than or Equal operator.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticNotEqual

Represents the Not Equal operator.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft