Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableHttpWebResponseParsers Class

Updated: May 15, 2014

Provides a set of methods for parsing a response stream from the Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class TableHttpWebResponseParsers

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol.TableHttpWebResponseParsers

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2015 Microsoft