Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DynamicTableEntity Class

Updated: May 15, 2014

A ITableEntity type which allows callers direct access to the property map of the entity. This class eliminates the use of reflection for serialization and deserialization.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DefaultMemberAttribute("Item")] 
public sealed class DynamicTableEntity : ITableEntity

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DynamicTableEntity

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2015 Microsoft