Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudTableClient.EndGetServiceProperties Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous operation to get the service properties of the Table service.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public ServiceProperties EndGetServiceProperties(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult
Type: System.IAsyncResult

The result returned from a prior call to BeginGetServiceProperties.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft