Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudTable Methods

Updated: May 15, 2014

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodBeginCreateOverloaded.  
public methodBeginCreateIfNotExistsOverloaded.  
public methodBeginDeleteOverloaded.  
public methodBeginDeleteIfExistsOverloaded.  
public methodBeginExecuteOverloaded.  
public methodBeginExecuteBatchOverloaded.  
public methodBeginExecuteQuerySegmentedOverloaded.  
public methodBeginExistsOverloaded.  
public methodBeginGetPermissionsOverloaded.  
public methodBeginSetPermissionsOverloaded.  
public methodCreateCreates a table.
public methodCreateAsyncOverloaded.  
public methodCreateIfNotExistsCreates the table if it does not already exist.
public methodCreateIfNotExistsAsyncOverloaded.  
public methodCreateQueryA factory method that creates a query that can be modified using LINQ. The query may be subsequently executed using one of the execution methods available for CloudTable, such as ExecuteQuery(TableQuery,TableRequestOptions,OperationContext), ExecuteQuerySegmented(TableQuery,TableContinuationToken,TableRequestOptions,OperationContext), or ExecuteQuerySegmentedAsync(TableQuery,TableContinuationToken).
public methodDeleteDeletes a table.
public methodDeleteAsyncOverloaded.  
public methodDeleteIfExistsDeletes the table if it exists.
public methodDeleteIfExistsAsyncOverloaded.  
public methodEndCreateEnds an asynchronous operation to create a table.
public methodEndCreateIfNotExistsEnds an asynchronous operation to create a table if it does not already exist.
public methodEndDeleteEnds an asynchronous operation to delete a table.
public methodEndDeleteIfExistsEnds an asynchronous operation to delete the table if it exists.
public methodEndExecuteEnds execution of an asynchronous table operation.
public methodEndExecuteBatchEnds an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.
public methodEndExecuteQuerySegmentedOverloaded.  
public methodEndExistsEnds an asynchronous operation to determine whether a table exists.
public methodEndGetPermissionsReturns the asynchronous result of the request to get the permissions settings for the table.
public methodEndSetPermissionsReturns the asynchronous result of the request to get the permissions settings for the table.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodExecuteExecutes an operation on a table.
public methodExecuteAsyncOverloaded.  
public methodExecuteBatchExecutes a batch operation on a table as an atomic operation.
public methodExecuteBatchAsyncOverloaded.  
public methodExecuteQueryOverloaded.  
public methodExecuteQuerySegmentedOverloaded.  
public methodExecuteQuerySegmentedAsyncOverloaded.  
public methodExistsChecks whether the table exists.
public methodExistsAsyncOverloaded.  
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetPermissionsGets the permissions settings for the table.
public methodGetPermissionsAsyncOverloaded.  
public methodGetSharedAccessSignatureOverloaded.  
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodSetPermissionsSets the permissions settings for the table.
public methodSetPermissionsAsyncOverloaded.  
public methodToStringOverridden. Returns the name of the table.

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)

Pokaż:
© 2015 Microsoft