EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudTable.BeginExecuteBatch Method

 

Updated: December 20, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginExecuteBatch(TableBatchOperation, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.

System_CAPS_pubmethodBeginExecuteBatch(TableBatchOperation, TableRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.

Return to top
Pokaż: