EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudQueue.BeginPeekMessage Method

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginPeekMessage(AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to get a single message from the queue.

System_CAPS_pubmethodBeginPeekMessage(QueueRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to peek a single message from the queue.

Return to top
Pokaż: