Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudStorageAccount.CreateCloudQueueClient Method ()

 

Creates the Queue service client.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public CloudQueueClient CreateCloudQueueClient()
Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft