Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DeleteSnapshotsOption Enumeration

Updated: May 15, 2014

The set of options describing delete operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public enum DeleteSnapshotsOption

Member nameDescription
DeleteSnapshotsOnlyDelete the blob's snapshots only.
IncludeSnapshotsDelete the blob and its snapshots.
NoneDelete the blob only. If the blob has snapshots, this option will result in an error from the service.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2015 Microsoft