EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudPageBlob.BeginDownloadRangeToStream Method

 

Updated: August 4, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginDownloadRangeToStream(Stream, Nullable<Int64>, Nullable<Int64>, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodBeginDownloadRangeToStream(Stream, Nullable<Int64>, Nullable<Int64>, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Pokaż: