Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudPageBlob.BeginBreakLease Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginBreakLease(Nullable<TimeSpan>, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to break the current lease on this blob. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodBeginBreakLease(Nullable<TimeSpan>, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to break the current lease on this blob. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft