EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlockBlob.UploadFromFileAsync Method

 

Updated: August 4, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodUploadFromFileAsync(String)

Initiates an asynchronous operation to upload a file to a blob. If the blob already exists, it will be overwritten.

System_CAPS_pubmethodUploadFromFileAsync(String, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

Initiates an asynchronous operation to upload a file to a blob. If the blob already exists, it will be overwritten.

System_CAPS_pubmethodUploadFromFileAsync(String, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken)

Initiates an asynchronous operation to upload a file to a blob. If the blob already exists, it will be overwritten.

System_CAPS_pubmethodUploadFromFileAsync(String, CancellationToken)

Initiates an asynchronous operation to upload a file to a blob. If the blob already exists, it will be overwritten.

Return to top
Pokaż: