Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlockBlob.SetMetadata Method

Updated: May 15, 2014

Updates the blob's metadata.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute] 
public void SetMetadata (
	[OptionalAttribute] AccessCondition accessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

accessCondition

An AccessCondition object that represents the condition that must be met in order for the request to proceed. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2015 Microsoft