Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobContainer.GetBlobReferenceFromServer Method (String, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

 

Updated: August 4, 2016

Gets a reference to a blob in this container.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute]
public virtual ICloudBlob GetBlobReferenceFromServer(
	string blobName,
	AccessCondition accessCondition = null,
	BlobRequestOptions options = null,
	OperationContext operationContext = null
)

Parameters

blobName
Type: System.String

A string containing the name of the blob.

accessCondition
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.AccessCondition

An AccessCondition object that represents the condition that must be met in order for the request to proceed. If null, no condition is used.

options
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.BlobRequestOptions

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.OperationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.ICloudBlob

A reference to the blob.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft