Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobContainer.Create Method

 

Updated: July 12, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodCreate(BlobContainerPublicAccessType, BlobRequestOptions, OperationContext)

Creates the container and specifies the level of access to the container's data.

System_CAPS_pubmethodCreate(BlobRequestOptions, OperationContext)

Creates the container.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft