Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

StorageCredentials Members

Updated: May 15, 2014

Represents a set of credentials used to authenticate access to a Windows Azure storage account.

The following tables list the members exposed by the StorageCredentials type.

  Name Description
  StorageCredentials Overloaded. Returns a result segment containing a collection of blob items in the container.
Top

  Name Description
public property AccountName Gets the associated account name for the credentials.
public property IsAnonymous Gets a value indicating whether the credentials are for anonymous access.
public property IsSAS Gets a value indicating whether the credentials are a shared access signature token.
public property IsSharedKey Gets a value indicating whether the credentials are a shared key.
public property KeyName Gets the associated key name for the credentials.
public property SASToken Gets the associated shared access signature token for the credentials.
Top

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodEqualsDetermines whether an other StorageCredentials object is equal to this one by comparing their SAS tokens, account names, key names, and key values.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodExportBase64EncodedKeyExports the value of the account access key to a Base64-encoded string.
public methodExportKeyReturns the account key for the credentials.
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodToString  (Inherited from Object)
public methodTransformUriOverloaded.  
public methodUpdateKeyOverloaded.  
public methodUpdateSASTokenUpdates the shared access signature (SAS) token value for storage credentials created with a shared access signature.
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Pokaż:
© 2015 Microsoft