EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

WindowsAzureHostingPermissionAttribute Class

 

Updated: October 26, 2012

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

System.Object
  System.Attribute
    System.Security.Permissions.SecurityAttribute
      System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
        Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.WindowsAzureHostingPermissionAttribute

[SerializableAttribute]
[AttributeUsageAttribute(AttributeTargets.Assembly | AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct | AttributeTargets.Constructor | AttributeTargets.Method, 
	AllowMultiple = true, Inherited = false)]
public sealed class WindowsAzureHostingPermissionAttribute : CodeAccessSecurityAttribute

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyAction

(Inherited from SecurityAttribute.)

System_CAPS_pubpropertyTypeId

(Inherited from Attribute.)

System_CAPS_pubpropertyUnrestricted

(Inherited from SecurityAttribute.)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodCreatePermission()
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Attribute.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Attribute.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodIsDefaultAttribute()

(Inherited from Attribute.)

System_CAPS_pubmethodMatch(Object)

(Inherited from Attribute.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż: