EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

WindowsAzureHostingPermission Class

 

Updated: October 26, 2012

Represents access to the Windows Azure runtime environment.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

System.Object
  System.Security.CodeAccessPermission
    Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.WindowsAzureHostingPermission

[SerializableAttribute]
public sealed class WindowsAzureHostingPermission : CodeAccessPermission, 
	IUnrestrictedPermission

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż: