EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironmentStoppingEventArgs Members

Updated: October 18, 2011

Represents the arguments for the Stopping event, which occurs when a role instance is being stopped.

The following tables list the members exposed by the RoleEnvironmentStoppingEventArgs type.

  Name Description
  RoleEnvironmentStoppingEventArgs Initializes a new instance of the RoleEnvironmentStoppingEventArgs class.
Top

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodToString  (Inherited from Object)
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Zawartość społeczności

Pokaż: