EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironmentException Properties

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyData

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyHelpLink

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyHResult

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyInnerException

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyMessage

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertySource

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyStackTrace

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyTargetSite

(Inherited from Exception.)

Return to top
Pokaż: