EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironment Methods

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetConfigurationSettingValue(String)

Retrieves the value of a setting in the service configuration file.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetLocalResource(String)

Retrieves a specified local storage resource.

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticRequestRecycle()

Requests that the current role instance be stopped and restarted.

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Return to top
Pokaż: