Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironment.Stopping Event

 

Occurs when a role instance is about to be stopped.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static event EventHandler<RoleEnvironmentStoppingEventArgs> Stopping

The Stopping event is used to run code when a role instance is being stopped. This event is raised after the role instance has been taken out of the rotation of the load balancer, but before the OnStop method is called. You can use this event to run code that is required for a role instance to shut down correctly. The Stopping event is not raised when the virtual machine of the role instance is rebooted.

The following code example shows how you can run code when the role instance is being stopped:


public override bool OnStart()
{
   RoleEnvironment.Stopping += RoleEnvironmentStopping;

   return base.OnStart();
} 

private void RoleEnvironmentStopping(object sender, RoleEnvironmentStoppingEventArgs e) 
{
   // Add code that is run when the role instance is being stopped
}
Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft