Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironment.RequestRecycle Method

Updated: December 6, 2013

Requests that the current role instance be stopped and restarted.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public:
static void RequestRecycle ()

Exception typeCondition
RoleEnvironmentException

The role instance could not be stopped and restarted.

When the RequestRecycle method is called, the load balancer takes the role instance out of the rotation and the normal shutdown cycle is initiated. New requests are not routed to the role instance while it is restarting.

Windows Azure raises the Stopping event and calls the OnStop method where you can run the necessary code to prepare the role instance to be recycled.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft