EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEntryPoint Members

Updated: December 6, 2013

Provides methods to run code when a role instance is initialized, run, and stopped.

The following tables list the members exposed by the RoleEntryPoint type.

  Name Description
  RoleEntryPoint Initializes a new instance of the RoleEntryPoint class.
Top

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodOnStartRuns code that initializes a role instance.
public methodOnStopRuns code when a role instance is to be stopped.
public methodRunRuns code that is intended to be run for the life of the role instance.
public methodToString  (Inherited from Object)
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Zawartość społeczności

Pokaż: