Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MobileServiceClientExtensions Class

 

Updated: July 14, 2013

Extension methods for UI-based login.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assemblies:   Microsoft.WindowsAzure.Mobile.Ext (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.Ext.dll)
  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.MobileServiceClientExtensions

public static class MobileServiceClientExtensions

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetPush(MobileServiceClient)

Extension method to get a Push object made from an existing MobileServiceClient.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticLoginAsync(IMobileServiceClient, MobileServiceAuthenticationProvider)

Initiates service-directed authentication by supplying a token obtained from the specified identity provider.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticLoginAsync(IMobileServiceClient, String)

Log a user into a Mobile Services application given a provider name.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft