EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IMobileServiceTable.InsertAsync Method

 

Inserts a new object into a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodInsertAsync(JObject)

Inserts a new object into a table.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

System_CAPS_pubmethodInsertAsync(JObject, IDictionary<String, String>)

Inserts an instance into the table.

Return to top
Pokaż: