Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IMobileServiceTable Interface

 

Updated: June 25, 2013

Provides operations on a table for a Mobile Service.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

public interface IMobileServiceTable

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyMobileServiceClient

Gets a reference to the MobileServiceClient associated with this table.

System_CAPS_pubpropertySystemProperties

The Mobile Service system properties to be included with items.

System_CAPS_pubpropertyTableName

Gets the name of the table.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDeleteAsync(JObject)

Deletes an object from a given table.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

System_CAPS_pubmethodDeleteAsync(JObject, IDictionary<String, String>)

Deletes an instance from the table.

System_CAPS_pubmethodInsertAsync(JObject)

Inserts a new object into a table.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

System_CAPS_pubmethodInsertAsync(JObject, IDictionary<String, String>)

Inserts an instance into the table.

System_CAPS_pubmethodLookupAsync(Object)

Executes a lookup operation against a table.

System_CAPS_pubmethodLookupAsync(Object, IDictionary<String, String>)

Executes a lookup against a table.

System_CAPS_pubmethodReadAsync(String)

Executes a query against a table.

System_CAPS_pubmethodReadAsync(String, IDictionary<String, String>)

Excutes a query against the table.

System_CAPS_pubmethodUpdateAsync(JObject)

Updates an object in a given table.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

System_CAPS_pubmethodUpdateAsync(JObject, IDictionary<String, String>)

Updates an instance in the table.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft