Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Registration Class

Updated: August 8, 2013

Represents a native registration for notification hubs. The TemplateRegistration subclass represents a registration for a specific template.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

[KnownTypeAttribute(typeof(TemplateRegistration))]
[DataContractAttribute(Name = "WindowsRegistrationDescription", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class Registration

The Registration type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodRegistration(String)Initializes a new instance of the Registration class.
Public methodRegistration(String, IEnumerable<String>)Initializes a new instance of the Registration class.
Top

  NameDescription
Public propertyChannelUriGets or sets the channel URI.
Public propertyETagGets or sets the entity tag.
Public propertyExpiresAtGets the date and time when the registration expires.
Public propertyNotificationHubPathGets or sets the notification hub path.
Public propertyRegistrationIdGets or sets the registration ID.
Public propertyTagsGets or sets the collection of tags for the registration.
Public propertyUriGets or sets the URI associated with the registration.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Public fieldStatic memberNativeRegistrationNameSpecifies a native registration name.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft