Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NotificationHub Constructor

Updated: August 8, 2013

Initializes a new instance of the NotificationHub class.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public NotificationHub(
	string notificationHubPath,
	string connectionString
)

Parameters

notificationHubPath
Type: System.String
The notification hub path.
connectionString
Type: System.String
The connection string.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft