EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TaskOptions Enumeration

Updated: December 11, 2012

Specifies the options for creating Tasks.

This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

[FlagsAttribute]
public enum TaskOptions

Member nameDescription
None Specifies no creation options.

ProtectedConfiguration Specifies that the Task's configuration should be encrypted.

Zawartość społeczności

Pokaż: