Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IngestManifestFileState Enumeration

Updated: December 20, 2012

Represents manifest asset file state

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum IngestManifestFileState

Member nameDescription
ErrorThere is an error in the ingest manifest file.

FinishedThe ingest manifest file is finished.

PendingThe ingest manifest file is pending.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft