Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IIngestManifestStatistics Interface

Updated: November 15, 2012

Represent static information about manifest

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface IIngestManifestStatistics

The IIngestManifestStatistics type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyErrorFilesCount Amount of files where error has been detected
Public propertyErrorFilesDetails Contains error string associated with files which has not be uploaded and processed successfully
Public propertyFinishedFilesCount Amount of uploaded and processed files
Public propertyPendingFilesCount Amount of pending files which has not been uploaded and processed by a system
Top

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft