Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IIngestManifest.State Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the current state of the manifest.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

IngestManifestState State { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IngestManifestState
The current state of the manifest.

This value can be one of the following:

Inactive = 0: No pending asset creations remain. All have either completed or encountered an error.

Activating = 1: The manifest is not yet ready to receive files uploaded to the Blob container.

Active = 2: There are IngestManifestAssets pending creations and the Blob container is being monitored.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft