EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudMediaContext.StorageAccounts Property

Updated: December 5, 2014

Gets a collection to operate on StorageAccounts associated with this context.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override StorageAccountBaseCollection StorageAccounts { get; }

Zawartość społeczności

Pokaż: