EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudMediaContext.ParallelTransferThreadCount Property

Gets or sets the number of threads to use to for each blob transfer.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public int ParallelTransferThreadCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The default value is 10.

Zawartość społeczności

Pokaż: