Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudMediaContext.Assets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of assets in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override AssetBaseCollection Assets { get; }

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft