Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

PerformanceCountersBufferConfiguration Class

 

Updated: April 24, 2011

Represents the buffer configuration for performance counters.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticDataBufferConfiguration
    Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.PerformanceCountersBufferConfiguration

public class PerformanceCountersBufferConfiguration : DiagnosticDataBufferConfiguration

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyBufferQuotaInMB

Gets or sets the maximum amount of file system storage available to the specified data buffer.(Inherited from DiagnosticDataBufferConfiguration.)

System_CAPS_pubpropertyDataSources

Gets a list of configurations for performance counters that are being collected.

System_CAPS_pubpropertyScheduledTransferPeriod

Gets or sets the interval between scheduled transfers for this data buffer, in minutes.(Inherited from DiagnosticDataBufferConfiguration.)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

The PerformanceCountersBufferConfiguration class derives from DiagnosticDataBufferConfiguration and adds the DataSources property. The PerformanceCounters property is of type PerformanceCountersBufferConfiguration, and is used to store the configuration of a performance counter.

System_CAPS_warningWarning

This API is not supported in Azure SDK versions 2.5 and higher. Instead, use the diagnostics.wadcfg XML configuration file. For more information, see Collect Logging Data by Using Azure Diagnostics.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft