Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleInstanceDiagnosticManager Properties

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticAllowInsecureRemoteConnections

This API is obsolete. Specifies that the role instance diagnostic manager may use non-secure (HTTP) connections to communicate with the storage account.

System_CAPS_pubpropertyDeploymentId

Gets the deployment ID of this role instance.

System_CAPS_pubpropertyRoleInstanceId

Gets the ID of this role instance.

System_CAPS_pubpropertyRoleName

Gets the name of the role for this role instance.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft