Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

OnDemandTransferOptions Class

Updated: October 24, 2011

Specifies options for an on-demand transfer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public ref class OnDemandTransferOptions

The OnDemandTransferOptions class is used to specify options for transferring diagnostic data from a role instance. For example, you can specify a time period for which to return results, as well as specify logging levels and a name for the notification queue in persistent storage.

Example

The following code snippet creates a complete OnDemandTransferOptions object and starts an on-demand transfer.

// Specify the on-demand transfer options for the diagnostic data.
OnDemandTransferOptions transferOptions = new OnDemandTransferOptions();

// Get data starting from an hour ago until now.
transferOptions.From = DateTime.UtcNow.AddHours(1.0);
transferOptions.To = DateTime.UtcNow;

// Specify only error-level logs.
transferOptions.LogLevelFilter = LogLevel.Error;

// Provide a name for the queue where completion messages will be stored.
transferOptions.NotificationQueueName = "wad-on-demand-transfers";

// Start a transfer of Windows event logs.
roleInstanceDiagnosticManager.BeginOnDemandTransfer(DataBufferName.PerformanceCounters, transferOptions);


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management.OnDemandTransferOptions

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft