EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DeploymentDiagnosticManager Properties

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticAllowInsecureRemoteConnections

This API is obsolete. Specifies that the deployment diagnostic manager may use non-secure (HTTP) connections to communicate with the storage account.

Return to top
Pokaż: