Właściwość ButtonChrome.RoundCorners

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą czy Button ma Zaokrąglanie narożników.

Przestrzeń nazw:   Microsoft.Windows.Themes
Zestawy:   PresentationFramework.Aero (w PresentationFramework.Aero.dll)
  PresentationFramework.Aero2 (w PresentationFramework.Aero2.dll)

public bool RoundCorners { get; set; }

Wartość właściwości

Type: System.Boolean

true Jeśli Button ma Zaokrąglanie narożników; w przeciwnym razie false.

Po ustawieniu false, rogi są kwadratowe.

W polu Identyfikator

RoundCornersProperty

Wartość właściwości metadanych true

AffectsRender

.NET Framework
Dostępne od 3.0
Powrót do początku
Pokaż: